Harambee

Partners in Kenia

De stichting werkt in West-Kenia samen met drie lokale partners. Er is geregeld contact met hen. Zij geven Stichting Harambee Holland een goed beeld van scholen in nood. Daarnaast houden zij toezicht op de voortgang van de werkzaamheden en de ouderbijdrage en zorgen ervoor dat het project naar de donoren goed kan worden afgerond.
Ook beoordelen zij de aannemer die door de school wordt voorgesteld.
Door uitbreiding van het aantal projecten is ook het team van onze partners uitgebreid. Doordat alle partners uiteenlopende ervaringen en kennis hebben, wordt het hele team versterkt waardoor we nog beter in staat zijn de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, evenals de betrokkenheid van de ouders daarbij.

John Were, partner in Mumias
Toen Roel Meijers les gaf in Kimilili, was John Were de directeur van de school. Inmiddels is hij gepensioneerd en verhuisd naar Mumias. Hij is nog steeds nauw betrokken bij veel scholen als adviseur of als lid van het schoolbestuur. Naast de begeleiding van het project zelf begeleidt John ook het schoolhoofd en de leerkrachten en adviseert hen op velerlei terreinen op onderwijskundig vlak. Door zijn enorme ervaring is hij in West-Kenia bekend om zijn kundigheid op onderwijsgebied.

Father Peter Makokha, partner in Kimilili en Kocholya
Voor projecten op de katholieke scholen werken wij nauw samen met Fr. Peter, voormalig pastoor van Kimilili. In de afgelopen jaren is een open samenwerking gegroeid en hebben we goede projecten kunnen realiseren. Ofschoon Fr. Peter is overgeplaatst naar een andere parochie, Kocholya bij Bungoma, is zijn grote betrokkenheid bij de stichting gebleven. Fr. Peter begeleidt nog steeds onze projecten, zowel in Kimilili als in zijn nieuwe parochie in Kocholya.

Albert Webale, partner in Kimilili
Albert heeft Landbouwkunde gestudeerd en werkt al 25 jaar in het kader van ‘community development’. Als zelfstandig consultant heeft hij veel ervaring opgedaan, o.a. in Rwanda waar hij een opdracht voor Unicef uitvoerde. We kennen Albert een aantal jaren omdat hij in het verleden ook bij IcFEM heeft gewerkt. Zijn betrokkenheid bij het werk van de stichting is groot en door zijn projectmatige ervaring draagt hij veel bij aan het team van de partners.

Tryphosa Nandasaba, coördinator van de stichting
Tryphosa heeft dertig jaar in het onderwijs gewerkt en is sinds haar pensioen bij onze stichting betrokken. Als coördinator in Kenia bezoekt ze de scholen waar we een project hebben gedaan, organiseert cursussen en trainingen voor schoolhoofden, leerkrachten en oudercomités, verzorgt rapportages over schoolresultaten en adviseert over het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Door haar onderwijsachtergrond heeft ze veel vertrouwen bij de scholen van de ‘Harambee families’.

Jacob Omondi
Jacob komt uit Ugolwe waar we een aantal projecten op de lokale school hebben gedaan. Zo is hij ook betrokken geraakt bij het werk van onze stichting. Momenteel is hij algemeen manager van Parklands Sports Club in Nairobi; hij heeft een enorm netwerk op allerlei gebied.  Jacob wil met zijn inzet voor de stichting graag een bijdrage leveren om de bevolking op het platteland een betere toekomst te helpen geven door het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Voormalig partner in Kimilili, IcFEM
IcFEM betekent Interchristian Fellowship’s Evangelical Mission, een interkerkelijke organisatie in Kimilili, die zich bezig houdt met community development en daarmee de mensen helpt zelf hun leefsituatie te verbeteren. Evangelisatie is voor hen belangrijk om zo corruptie aan te pakken door normen en waarden aan de mensen over te brengen. Er werken ongeveer 100 Kenianen. Ofschoon wij tien jaar op goede wijze met elkaar hebben samengewerkt, heeft IcFEM eind 2013 de samenwerking opgezegd omdat zij niet konden voldoen aan hogere eisen m.b.t. transparantie, het afleggen van verantwoording, openheid en communicatie.

Van links naar rechts: Albert Webale, John Were, Tryphosa Nandasaba, Fr. Peter Makokha en Jacob Omondi