Harambee

Over leven in Kenia

Treffend, indringend en humorvol beschrijft Marianne Meijers – van Eijndhoven bijzondere ontmoetingen in een bijzonder land:
‘De onuitputtelijke veerkracht, nooit de moed opgeven, een grote gastvrijheid en de zorg voor elkaar. De familie is het fundament van het sociale leven. En, het leven komt, zoals het komt.’
Het zijn enkele observaties in haar boek ‘Over leven in Kenia’. In een kleurrijke schrijfstijl met oog voor detail beschrijft ze haar vele belevenissen in Kenia. Als weinig anderen heeft ze de Keniaanse samenleving en de Kenianen leren kennen; hun gebruiken, gewoontes, normen en waarden. Maar ook de grote verschillen in cultuur, tradities en geloof van de verschillende sociale groeperingen binnen het land. Letterlijk met als titel ‘Over leven in Kenia’, maar je mag het af en toe ook rustig interpreteren als ‘Overleven in Kenia’, zowel in de betekenis voor haar en Roel als voor de Kenianen zelf.

Het boek is te verkrijgen:
• Bij Marianne thuis: Seminarieweg 3 in Bavel.
Telefoon 0161 – 432946. Kosten € 17,50.

• Bestellen per email: marianne.meijers@kpnmail.nl. Kosten € 21,-  incl. verzendkosten. Het bedrag dient  overgemaakt te worden op:      
rek. nr. 757 202 810 t.n.v. M.J.H. Meijers –van Eijndhoven te Bavel.
Na ontvangst wordt het boek zo spoedig mogelijk toegestuurd.

• Bij Boekhandel van Kemenade en Hollaers, Ginnekenweg 269/271 te Breda. 
Via hun website: www.kemhol.com. Kosten € 17,50 excl. verzendkosten.

ISBN nummer: 9 789090 261980

Over leven in Kenia