Harambee

Welkom bij Stichting Harambee Holland

Stichting Harambee Holland heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan verhoging van de levensstandaard van de mensen in West-Kenia door een substantiële verbetering van de kwaliteit van de onderwijsmogelijkheden.Met onze kleinschalige projecten sluiten wij aan bij de eerste drie Millenniumdoelen voor 2015:

1. De armoede halveren en minder mensen honger
2. Alle kinderen naar school
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig

        

            2011                           2012                           2014